Program „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego.  Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i w II etapie obejmuje […]

Program „Samodzielni Razem”

Projekt obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualne i grupowe obejmujące dzieci, młodzieży oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa. Projekt oferuje: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), ARTETERAPIĘ GRUPOWĄ, TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING KONTROLI EMOCJI, PSYCHOTERAPIĘ, […]

Program „Asystent Osoby z Niepełnosprawnościami”

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent osób z niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o […]

Program „Samodzielni Razem”

Projekt obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualne i grupowe obejmujące dzieci, młodzieży oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa. Projekt oferuje: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), ARTETERAPIĘ GRUPOWĄ, TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING KONTROLI EMOCJI, PSYCHOTERAPIĘ, […]

Program Trener samodzielnego mieszkania

Fundacja Pomocna Ręka z siedzibą w Markach, działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest realizatorem zadania publicznego, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczy udostępnienia Mieszkania Treningowego dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli:* masz ważne orzeczenie o niepełnosprawności, * mieszkasz w województwie mazowieckim, * jesteś osobą w wieku 20 – 50 lat, * chcesz […]

Program „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami”

Projekt obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego obejmujące dzieci, młodzieży oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa. Projekt oferuje: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), TERAPIĘ RĘKI, EEG BIOFEEDBACK, FIZJOTERAPIA, Metoda Dobrego Startu, prowadzenie RUCHU ROZWIJAJĄCEGO […]

Przewiń do góry