Logopedia

Celem głównym terapii logopedycznej jest poprawna artykulacja głosek, poprawna pisownia i wymowa wyrazów w zakresie omawianych głosek. Celem szczegółowym jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej; stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy; doskonalenie wymowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy,- przywracanie mowy w przypadku jej braku,
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Do zadań logopedy należy:

  • usprawnianie narządów mowy;
  • wywołanie głosek;
  • usprawnianie techniki czytania i pisania;
  • usunięcie wadliwych form realizacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych prawidłowych; doskonalenie mowy już ukształtowanej;
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty.

Fundacja Pomocna Ręka
ul. Lisa – Kuli 7
05-270 Marki

Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 428 40 08
biuro@pomocnareka.org.pl

Godziny otwarcia dla interesantów:
Pon. – Czw. 10.00 – 18.00
Pt. – 10.00 – 16.00

NIP:125-135-20-33 KRS 0000236087 Nr konta: ING Bank Śląski
 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575
Przewiń do góry