REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Fundacja „Pomocna Ręka” realizowała projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.. Zadaniem   Projekt skierowany był do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmowało 99 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji: 

e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl, tel: 22 428 40 08.

Marki, ul. Lisa Kuli 7 (bud. B) w dni robocze w godz. 8.00-18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ! 

 

ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent Osoby z niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.. Zadaniem  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje 65 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, powiat ostrołęcki i piaseczyński.

Projekt dofinansowany z PFRON w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji: 

e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl, tel: 22 428 40 08.

Marki, ul. Lisa Kuli 7 (bud. B) w dni robocze w godz. 8.00-18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent Osoby z  niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.. Zadaniem  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje 55 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, powiat ostrołęcki.

Projekt dofinansowany z PFRON w ramach konkursu 1/2019 „Kierunek Aktywność”

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji: 

e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl, tel: 22 428 40 08.

Marki, ul. Lisa Kuli 7 (bud. B) w dni robocze w godz. 8.00-18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

logo pefron

Samodzielni Razem

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Samodzielni Razem” w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r.. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje 65 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M.St Warszawa, w tym: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), ARTETERAPIA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING KONTROLI EMOCJI, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, GRUPA WSPARCIA Z WYKORZYSTANIEM STRATEGII I TECHNIK DRAMOWYCH/PSYCHODRAMOWYCH, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, HIPOTERAPIA, REHABILITACJA, INTEGRACJA SENSORYCZNA. 

Terapia indywidualna i grupowa odbywa się w placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. B) w dni robocze w godz. 8.00-18.00,
a także w soboty w godz. 9.00-16.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:
e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl, tel: 22 428 40 08.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ! 

Ekstraklasa

Grupa Ekstraklasa Projekt działa w Fundacji Pomocna Ręka w Markach w ramach realizacji projektu Samodzielni Razem dofinansowanego ze środków PFRON. Skierowany jest do dorosłej młodzieży z niepełnosprawnościami, która zakończyła edukację, poszukuje możliwości rozwoju i aktywizacji w grupie rówieśników.

Trener samodzielnego mieszkania

 Fundacja Pomocna Ręka działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest realizatorem zadania publicznego, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczy udostępnienia Mieszkania Treningowego mieszczącego się w Markach. Obecnie prowadzimy nabór podopiecznych do 2-miesięcznych cykli programu usamodzielniającego i podnoszącego kompetencje życiowe.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności oraz aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, a także poprawę ich funkcjonowania w różnych aspektach życia. Codzienne treningi usamodzielniania prowadzone są mieszkaniu treningowym przez wykwalifikowanych trenerów.

 Zapewniamy:

  • 2 miesięczny cykl treningów
  • opiekę całodobową
  • treningi samodzielnego mieszkania
  • wsparcie specjalisty rozwoju osobistego
  • wsparcie psychologa
  • zajęcia komputerowe
  • kurs pierwszej pomocy

Liczba podopiecznych: 35 beneficjentów. Czas trwania projektu: 01.02.2020 r. – 31.03.2021 r. Przyjmiemy osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z terenu powiatu wołomińskiego, legionowskiego, Miasta Stołecznego Warszawy.

Forma wsparcia zakłada usamodzielnienie każdej z osób biorącej w nim udział, a także wypracowanie zachowań grupowej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu. Celem jest uruchomienie u podopiecznych umiejętności pozwalających na samoobsługę w większości czynności domowych.

Zadanie służy rozwijaniu zainteresowań, podnoszeniu własnej samooceny i wiary we własne możliwości, ma pomagać budować pozytywny obraz siebie, pobudzać do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Celem treningu jest również nauka radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, nawiązywania i utrzymywania relacji grupowych, radzenia sobie z emocjami.

Każdy z członków grupy musi wnieść swój wkład w codzienne funkcjonowanie domu, co wpływa na uruchomienie innego sposobu myślenia, bardziej dorosłego, odpowiedzialnego za siebie i innych członków grupy.

Zakładamy wyrobienie u podopiecznych nawyków bezpiecznego samodzielnego mieszkania tak, aby każda z osób biorących udział w projekcie mogła w przyszłości zamieszkać w tego typu formie mieszkalnictwa.

Trening pozwoli osobom niepełnosprawnym na jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne w obecnej sytuacji i w przyszłości. Pobyt treningowy stanowić będzie dla uczestnika doskonałą stymulację przyszłego samodzielnego życia i pozwoli mu zmierzyć się z własnymi ograniczeniami.
Projekt realizowany w okresie: 01.02.2020 r. – 31.03.2021 r.
Projekt dofinansował PFRON.

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres mail:
fundacja_pomocna_reka@interia.pl
tel: 22 428 40 08

Fundacja Pomocna Ręka
ul. Lisa – Kuli 7
05-270 Marki

Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 428 40 08
biuro@pomocnareka.org.pl

Godziny otwarcia dla interesantów:
Pon. – Czw. 10.00 – 18.00
Pt. – 10.00 – 16.00

NIP:125-135-20-33 KRS 0000236087 Nr konta: ING Bank Śląski
 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575
Przewiń do góry