O nas...

Kim jesteśmy?

Fundacja Pomocna Ręka została założona 1 lipca 2005 r. przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, osób niezaradnych życiowo oraz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Jako organizacja pożytku publicznego działamy od 2006 r.

Nasze działania

Kontynuujemy założenia Fundatorów poprzez:

  • organizowanie wielu form terapii oraz rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji,
  • planowanie i wdrażanie warsztatów ogólnorozwojowych dla młodych dorosłych osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenie asysty osobistej dla podopiecznych,
  • organizowanie wyjazdów podopiecznych na wycieczki krajoznawcze i integracyjne w ramach projektów,
  • umożliwienie integracji w lokalnej społeczności dzięki prowadzonym projektom,
  • prowadzenie Mieszkania Treningowego dla osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości będą mogły zamieszkać samodzielnie lub z nieznaczną pomocą z zewnątrz,
  • opieka psychologiczna podopiecznych i ich rodzin – indywidualna i na grupach wsparcia,
  • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców podopiecznych oraz dorosłych podopiecznych; planowanie i wdrażanie istotnych społecznie projektów.
Dzięki naszym działaniom coraz więcej dzieci niepełnosprawnych oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami otrzymuje szansę na rozwój, również w aspekcie społecznym, na samostanowienie w dorosłym życiu, poprawę stanu zdrowia, oraz pełniejszą integrację ze środowiskiem. Kontynuacja terapii i rehabilitacji pozwala podopiecznym Fundacji na ciągłe podtrzymywanie dotychczasowych sukcesów w rozwoju. Zdobywają je często z dużym wysiłkiem, jak również dzięki silnej woli i nadziei na lepsze jutro oraz ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu ze strony rodziców.

Dotychczasowe projekty przez nas realizowane, finansowane były ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Banku Żywności SOS w Warszawie.

Państwo również mogą przyczynić się do wsparcia naszych starań w zapewnieniu dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji, terapii, asysty osobistej oraz pomocy psychologicznej. Mogą państwo nas wesprzeć poprzez darowiznę dla Fundacji na realizację celów statutowych lub poprzez podarowanie nam Twojego 1% podatku.

Fundacja Pomocna Ręka
ul. Lisa – Kuli 7
05-270 Marki

Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 428 40 08
biuro@pomocnareka.org.pl

Godziny otwarcia dla interesantów:
Pon. – Czw. 10.00 – 18.00
Pt. – 10.00 – 16.00

NIP:125-135-20-33 KRS 0000236087 Nr konta: ING Bank Śląski
 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575
Przewiń do góry