„Poranny krąg”

czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku

Zajęcia, które nazywamy "porannym kręgiem" mają na celu komunikację oraz stymulację polisensoryczną czyli wielozmysłową, obejmującą swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch, smak. Stosowanie, podczas tych zajęć różnorodnych bodźców jest tylko środkiem do celu, jakim jest spotkanie nauczyciela i ucznia oraz uczniów ze sobą nawzajem. Jest to spotkanie, którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego nastroju spotkania. Służy temu utworzenie kręgu, nastrój panujący w sali, zapalenie świecy, znajomy zapach. Reguły spotkania są dobrze znane uczniom. Jest to rytuał, którego celem jest m.in. redukcja niepewności u dziecka do minimum. Podczas zajęć oddziałuje się nie tylko na umysł ucznia, ale i na jego emocje i uczucia. Komunikacja ma charakter intuicyjny gdzie wykorzystuje się tu pewne gesty i symbole. To właśnie język znaków i symboli jest językiem porannego kręgu. Podstawą tworzenia programu "porannego kręgu" jest świat przyrody, który jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.

poranny_krag2.jpgporanny_krag1.jpg

Dzieci podczas zajęć doświadczają bogactwa różnorodnych, polisensorycznych bodźców oddziałujących na stan ich psychiki. Najważniejszym i mającym największe znaczenie bodźcem wzrokowym jest sam nauczyciel, jego postawa, nastrój uwidaczniający się w jego mimice i zachowaniu. Podczas układania scenariusza terapeuta uwzględnia działania wielozmysłowe takie jak: dotyk, smak, zapach, słuch. Proponowane oddziaływania na zmysły mają nie tylko aktywizować dziecko do działania i badania środowiska ale również zmuszać do obserwacji zachodzących zmian w przyrodzie na przestrzeni pór roku. Dziecko powinno kojarzyć porę roku, umieć ją rozpoznać za pomocą wprowadzonych umownych symboli, najbardziej zbliżonych do cech pory roku.