METODA DOBREGO STARTU

Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe, w wyniku tego następuje integracja wzrokowo - słuchowo – dotykowo - ruchowa. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.

Ogólne założenia Metody Dobrego Startu to:

  • wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni i czasie,
  • rozwijanie podstawowych funkcji spostrzegania i motoryki.

Struktura zajęć prowadzonych tą metodą jest zmienna biorąc pod uwagę specjalne potrzeby edukacyjne, możliwości i ograniczenia dzieci.

mds.jpg

Ćwiczenia te mogą być używane do wspomagania rozwoju psychoruchowego, przygotowania do nauki czytania i pisania, korygowania parcjalnych i fragmentarycznych opóźnień rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych. Ze względu na formę prowadzenia zajęć ćwiczenia mogą być realizowane indywidualnie z dzieckiem lub z grupą dzieci. W terapii wykorzystywane są także „Piosenki do rysowania” oraz „Piosenki na literki”, które rodzice mogą powtarzać z dziećmi w domu.