Warunki świadczenia usługSklepik Fundacyjny
Brak obrazka

Regulamin sklepu Fundacji Pomocna Ręka

Wstęp

Sklep internetowy działający pod adresem www.pomocnareka.org.pl prowadzony jest przez Fundację Pomocna Ręka, z siedzibą w Markach, ul. Lisa Kuli 7, 05-270 Marki, nr NIP: 125-125-20-33, nr REGON: 140193269.

Warunkiem dokonywania zakupów w naszym sklepie jest wcześniejsze zarejestrowanie się. Związane jest z podaniem swoich danych teleadresowych, a w szczególności adresu dostarczenia przesyłki. Wszelkie konsekwencje wynikające z podania błędnych danych oraz wynikające z tego koszty obciążać będą kupującego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

Sklep internetowy działa w przeglądarkach: Internet Explorer (version 5.5+), Firefox, Opera 9+, Safari.

Ceny towarów

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Na każdy sprzedany towar wystawiany jest rachunek. Nie wystawiamy faktur VAT.

Terminy realizacji zamówień

Termin realizacji zamówienia tj. czas od momentu złożenia zamówienia do momentu jego wysyłki wynosi 2-3 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o czym kupujący zostanie natychmiast poinformowany. W takich przypadkach kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Dostawa

Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem: Poczty Polskiej- kupujący jest dodatkowo obciążany kosztami dostawy przesyłki które kalkulowane są na podstawie masy zakupionych towarów (wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej).

Za pośrednictwem kuriera przy płatności przedpłatą - przelew na konto bankowe – 25 zł.

Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych towarów w biurze Fundacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Płatności

Możliwe są następujące formy zapłaty:

Przelewem - jako przedpłata za zamówione towary – po otrzymaniu środków na nasze konto paczka jest natychmiast pakowana i wysyłana.

Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:

FUNDACJA POMOCNA RĘKA

UL.LISA KULI 7

05-270 MARKI

ING BANK ŚLĄSKI

nr rachunku: 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575

Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia. Czas oczekiwania na wpłatę to 14 dni.

Gotówką - w biurze Fundacji w przypadku odbioru osobistego.

Reklamacje i zwrot zakupionych towarów

W przypadku wykrycia wad w otrzymanym towarze lub wystąpienia niezgodności pomiędzy zawartością przesyłki a treścią złożonego zamówienia kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się w tej sprawie ze Sklepem.

W każdym przypadku gdy żądania kupującego okażą się zasadne, a ich realizacja wiązać się będzie z dosłaniem, zamianą lub odesłaniem towarów, wszystkie związane z tym koszty ponosi Sklep.

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Przepisy dotyczące reklamacji oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W razie wykrycia błędów już po wypełnieniu formularza zamówienia Klient proszony jest o niezwłoczne skontaktowanie się z biurem Fundacji pod numerem telefonu: 22 428-40-08.

Zakończenie

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.