Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia prowadzona metodą SI powoduje, że dzieci efektywniej automatycznie przetwarzają i wykorzystują skomplikowane informacje sensoryczne. Poprawia się koordynacja, wzrasta możliwość i jakość wykonywania zadań z zakresu dużej i małej motoryki. SI prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu, poprawy stosunków z rówieśnikami oraz zwiększonego poczucia własnej wartości. W miarę poprawy efektywnego funkcjonowania układu nerwowego dzieci osiągają postępy w rozwoju mowy i w umiejętnościach szkolnych. Dzieci są lepiej zorganizowane, skoncentrowane, pewniejsze siebie i łatwiejsze we współżyciu. Atrakcyjność tego rodzaju terapii i wykorzystanie różnorodnych pomocy terapeutycznych wpływa na wysoki poziom zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach. Ćwiczenia, które w innych okolicznościach dziecko odbierałoby jako żmudne i trudne do wykonania, połączone z zabawą, stają się łatwe i przyjemne.