Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest zespołem działań mających na celu przywrócenie lub usprawnienie dysfunkcji ruchowych oraz przywrócenie pacjentowi pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do dalszej edukacji, pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.