Fizjoterapia PNF

Prorioceptywne Nerwowomięśniowe Torowanie

Proponowana przez naszą fundację metoda PNF jest ponowną nauką (tzw. reedukacją) lub odtworzeniem konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii. Ukierunkowana jest na odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji lub w domu pacjenta.