Rehabilitacja

Fundacja Pomocna Ręka w ramach realizacji zadania  zaproponowała osobom niepełnosprawnym alternatywne formy rehabilitacji leczniczej, która jest podstawą do rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

Celem prowadzonej przez naszą placówkę habilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest m.in.:

  • poprawa sprawności psychofizycznej i ruchowej,
  • kompensacja deficytów sprawnościowych,
  • poprawa funkcjonowania w środowisku społecznym,
  • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • aktywność zmierzającą do zmiany relacji JA – „otoczenie” na pozytywne,
  • wzrost samoakceptacji, poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Systematyczne korzystanie z rehabilitacji i terapii, za pośrednictwem naszej Fundacji, objętych zadaniem osób niewątpliwie wpływa na polepszenie ich sprawności psychofizycznej i ruchowej, kompensację deficytów sprawnościowych, podniesienie zaufania i wiary we własne siły i możliwości, a co za tym idzie poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym oraz zwiększa ich samodzielność. Ciągła i aktywna rehabilitacja lecznicza jest podstawą do rehabilitacji społecznej i zawodowej ON.