Psycholog Fundacji

AnnaFraczyk

Anna Frączyk

Psycholog, oligofrenopedagog

Od dziesięciu lat pracuję przy programach związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością. Obecnie prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupy wsparcia dla rodzin jak i innych osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością - w tym dla asystentów. Zajmuję się również tworzeniem indywidualnych planów działań dla OZN.

Dodatkowe zainteresowania: źródła i terapia nerwic, depresji, stanów lękowych, dramaterapia.

W duszy gra: ogrodnictwo, aranżacja wnętrz, taniec gruziński i hiszpański, rękodzieło...i na tym zakończę ;).