01.01.2012 r. -  31.12.2015 r. – Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych

– projekt współfinansowany ze środków PFRON

Zadanie pn. „Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych” zostało stworzone z myślą o udostępnieniu naszym podopiecznym nowoczesnych metod terapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej, w tym metodą PNF, która znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii, oraz metodą NDT Bobath. Metoda ta ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Projekt zakłada udostępnienie osobom niepełnosprawnym takich nowoczesnych metod terapeutycznych jak:

  • arteterapia łącząca elementy bajkoterapii oraz felinoterapii,
  • dogoterapia,
  • EEG Biofeedback,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
  • muzykoterapia grupowa oraz muzykoterapia z elementami choreoterapii,
  • Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku,
  • Terapia Integracji Sensorycznej.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON, podopieczni Fundacji mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych lub indywidualnych prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę terapeutów oraz rehabilitantów. Rehabilitację oraz wybrane metody terapeutyczne można połączyć tak, aby uzyskać możliwie jak najlepsze rezultaty oraz poprawę stanu zdrowia.

Pracę terapeutów oraz rehabilitantów wspiera doświadczony psycholog, który tworzy, przy pomocy wywiadu pogłębionego, Indywidualny Plan Działania zawierający opis działań, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji projektu na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu. Każdy pacjent, w razie potrzeby zyskuje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem, a jego rodzic lub opiekun ma możliwość uczęszczania na cyklicznie organizowane grupy wsparcia.

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane są w siedzibie Fundacji lub/i w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz w użyczonych pomieszczeniach w Szkołach publicznych na terenie miasta Marki.