12.07.2012 r. – 30.09.2012 r. – Festyn Integracyjny „Przeżyj to z nami”

 – projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany cyklicznie już od 6 lat. Polega na organizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego, które ma na celu promowanie wizerunku osób niepełnosprawnych, ich zdolności artystycznych, możliwości autoprezentacji jak również osiągnięć w różnych dziedzinach  sztuki, kultury i nauki.
Ideą przewodnią festynu jest propagowanie postaw otwartych na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz promowanie zdrowego, wolnego od dyskryminacji stylu życia oraz integracją w środowisku.
Odbiorcami projektu są: dzieci, młodzież, dorosłe osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne z całego województwa mazowieckiego.
Projekt realizowany również dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Osińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Im. Stefana Grota-Roweckiego w Markach, która udostępniła nieodpłatnie Halę widowiskowo-sportową na potrzeby realizacji projektu.