01.03.2012 r. – Bank Żywności SOS

– darowizny w całości pozyskane od Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

Fundacja Bank Żywości SOS w warszawie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych województwa mazowieckiego i niedopuszczenia do marnotrawienia żywności