Aktualne projekty

Zapraszamy do udziału w projekcie, skierowanym do osób niepełnosprawnych z terenu pow. wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

 

projektRehabilitacja osób niepełnosprawnych” dofinansowany przez PFRON –ma na celu:

 

• polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu,

• torowanie napięcia mięśniowego i skurczu mięśni,

• poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

• kształtowanie lateralizacji,

• wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

• poprawę koordynacji słuchowo-ruchowej,

• korygowanie zaburzeń rozwoju,

przyczyniające się do zwiększenia samodzielności.

 

Rolą zaangażowanych do projektu rehabilitantów i terapeutów jest udzielenie podopiecznym, na podstawie kwalifikacji i doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, pomocy zmierzającej do wspomagania i korygowania rozwoju podopiecznych poprzez udostępnienie

 

1.    DOGOTERAPII

2.    EEG BIOFEEDBACK

3.    FIZJOTERAPII w tym PNF

4.    MDS

5.    RUCHU ROZWIJAJĄCY WG. WERONIKI SHERBORNE

6.    TERAPII RĘKI

7.    INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

8.    ARTETERAPII INDYWIDUALNEJ

9.    ARTETERAPII GRUPOWEJ

10.   MUZYKOTERAPII INDYWIDUALNEJ

 

Dodatkowo można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu woj. mazowieckiego.

Osoby zainteresowane posiadać muszą ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Każdy BO otrzyma dokument Indywidualnego Planu Działania, którego głównym założeniem jest zwiększenie samodzielności podopiecznych poprzez udostępnienie terapii.

 

 

Zapisy w biurze Fundacji pn. – pt. w godz. 09.00 – 17.30, soboty: 09.00 – 15.00.

 

Projekt DOFINANSOWAŁ PFRON

01.01.2012 r. -  31.12.2015 r. – Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych

– projekt współfinansowany ze środków PFRON

Zadanie pn. „Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych” zostało stworzone z myślą o udostępnieniu naszym podopiecznym nowoczesnych metod terapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej, w tym metodą PNF, która znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii, oraz metodą NDT Bobath. Metoda ta ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Projekt zakłada udostępnienie osobom niepełnosprawnym takich nowoczesnych metod terapeutycznych jak:

  • arteterapia łącząca elementy bajkoterapii oraz felinoterapii,
  • dogoterapia,
  • EEG Biofeedback,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,
  • muzykoterapia grupowa oraz muzykoterapia z elementami choreoterapii,
  • Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku,
  • Terapia Integracji Sensorycznej.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON, podopieczni Fundacji mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych lub indywidualnych prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę terapeutów oraz rehabilitantów. Rehabilitację oraz wybrane metody terapeutyczne można połączyć tak, aby uzyskać możliwie jak najlepsze rezultaty oraz poprawę stanu zdrowia.

Pracę terapeutów oraz rehabilitantów wspiera doświadczony psycholog, który tworzy, przy pomocy wywiadu pogłębionego, Indywidualny Plan Działania zawierający opis działań, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji projektu na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu. Każdy pacjent, w razie potrzeby zyskuje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem, a jego rodzic lub opiekun ma możliwość uczęszczania na cyklicznie organizowane grupy wsparcia.

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane są w siedzibie Fundacji lub/i w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz w użyczonych pomieszczeniach w Szkołach publicznych na terenie miasta Marki.

 

12.07.2012 r. – 30.09.2012 r. – Festyn Integracyjny „Przeżyj to z nami”

 – projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Projekt realizowany cyklicznie już od 6 lat. Polega na organizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego, które ma na celu promowanie wizerunku osób niepełnosprawnych, ich zdolności artystycznych, możliwości autoprezentacji jak również osiągnięć w różnych dziedzinach  sztuki, kultury i nauki.
Ideą przewodnią festynu jest propagowanie postaw otwartych na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz promowanie zdrowego, wolnego od dyskryminacji stylu życia oraz integracją w środowisku.
Odbiorcami projektu są: dzieci, młodzież, dorosłe osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne z całego województwa mazowieckiego.
Projekt realizowany również dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Osińskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Im. Stefana Grota-Roweckiego w Markach, która udostępniła nieodpłatnie Halę widowiskowo-sportową na potrzeby realizacji projektu.

 

01.03.2012 r. – Bank Żywności SOS

– darowizny w całości pozyskane od Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie.

Fundacja Bank Żywości SOS w warszawie dąży do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych województwa mazowieckiego i niedopuszczenia do marnotrawienia żywności