O fundacji

Fundacja Pomocna Ręka została założona 1 lipca 2005 r. przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, osób niezaradnych życiowo oraz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Jako organizacja pożytku publicznego działamy od 2006 r.

Realizujemy następujące projekty:

 • Rehabilitacja i Terapia Osób Niepełnosprawnych.
 • Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej; pomoc w pokonywaniu życiowych przeszkód, w miejscu wskazanym przez beneficjenta (w tym w szkole).
 • Wypoczynek dla dzieci (lato w mieście, ferie zimowe oraz wyjazdy kolonijne).
 • Imprezy kulturalne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji społecznej m.in.
  • Festyn integracyjny „Przeżyj to z nami”,
  • Dzień Dziecka,
  • Mikołajki,
  • Wigilie.
 • Bank Żywności SOS - pomoc dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Szkolenia z zakresu nabycia kompetencji w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz praw dziecka niepełnosprawnego.

Od momentu założenia Fundacja objęła opieką 390 dzieci z terenu całego woj. mazowieckiego, z tego ok. 190 osób uczestniczy w projektach na stałe.

Dzięki naszym działaniom coraz więcej dzieci niepełnosprawnych otrzymuje szansę na rozwój, w tym również społeczny, poprawę stanu zdrowia, oraz pełniejszą integrację ze środowiskiem. Kontynuacja terapii i rehabilitacji pozwala dzieciom na ciągłe podtrzymywanie dotychczasowych sukcesów w rozwoju. Zdobywają je często z dużym wysiłkiem, jak również dzięki silnej woli i nadziei na lepsze jutro oraz ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu ze strony rodziców.

Dotychczasowe projekty jakie realizowaliśmy finansowane były ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Banku Żywności SOS w Warszawie.

Państwo również mogą przyczynić się do wsparcia naszych starań w zapewnieniu najuboższym dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji, terapii, asysty osobistej oraz pomocy psychologicznej. Mogą państwo nas wesprzeć poprzez darowiznę dla Fundacji na realizację celów statutowych lub poprzez podarowanie nam Twojego 1% podatku.