Zapraszamy do udziału w projekcie, skierowanym do osób niepełnosprawnych z terenu pow. wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

 

projektRehabilitacja osób niepełnosprawnych” –ma na celu:

 

• polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu,

• torowanie napięcia mięśniowego i skurczu mięśni,

• poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

• kształtowanie lateralizacji,

• wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

• poprawę koordynacji słuchowo-ruchowej,

• korygowanie zaburzeń rozwoju,

przyczyniające się do zwiększenia samodzielności.

 

Rolą zaangażowanych do projektu rehabilitantów i terapeutów jest udzielenie podopiecznym, na podstawie kwalifikacji i doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, pomocy zmierzającej do wspomagania i korygowania rozwoju podopiecznych poprzez udostępnienie

 

1.    DOGOTERAPII

2.    EEG BIOFEEDBACK

3.    FIZJOTERAPII w tym PNF

4.    MDS

5.    RUCHU ROZWIJAJĄCY WG. WERONIKI SHERBORNE

6.    TERAPII RĘKI

7.    INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

8.    ARTETERAPII INDYWIDUALNEJ

9.    ARTETERAPII GRUPOWEJ

10.   MUZYKOTERAPII INDYWIDUALNEJ

 

Dodatkowo można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu woj. mazowieckiego.

Osoby zainteresowane posiadać muszą ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Każdy BO otrzyma dokument Indywidualnego Planu Działania, którego głównym założeniem jest zwiększenie samodzielności podopiecznych poprzez udostępnienie terapii.

 

 

Zapisy w biurze Fundacji pn. – pt. w godz. 09.00 – 17.30, soboty: 09.00 – 15.00.

 

Projekt DOFINANSOWAŁ PFRON