Archiwum aktualności

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Osoba odpowiednio przygotowana do pełnienia roli towarzysza, opiekuna i przyjaciela osoby niepełnosprawnej intelektualnie i/lub ruchowo i w zajęciach dnia codziennego
Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych
 • Pomoc w pokonywaniu barier utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie
 • Wykształcenie samodzielności
 • Pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Fundacja Pomocna Ręka
Zaprasza dzieci i młodzież niepełnosprawną do udziału w projekcie dofinansowanym przez PFRON
W ramach projektu realizowane będą zajęcia m.in. z zakresu:

 • Arteterapii – warsztaty plastyczne
 • Muzykoterapii – warsztaty muzyczne
 • Dogoterapii
 • Metody Dobrego Startu – zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka oraz przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – ćwiczenia zwiększające możliwości ruchowe dziecka, rozwijające jego poczucie pewności siebie oraz zaufania do innych
 • Rehabilitacji leczniczej m.in. integracja sensoryczna.
 • Biofeedback – nowoczesna metoda terapeutyczna, naucząca samodzielnego przywracania prawidłowej równowagi fizjologicznej, zaburzonej takimi czynnikami jak dysfunkcje wrodzone lub okołoporodowe (ADD i ADHD), czynniki  genetyczne, stanowiące nieznane pochodzenie m.in.: padaczka czy opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, uszkodzenia w zakresie wyższych czynności (mowa, pamięć, uczenie się).. Trening EEG biofeedback przywraca zaburzoną równowagę psychiczną i fizyczną do normy.

Biuro Pomocy Obywatelskiej - pomoc i szkolenia.
Celem działalności biura jest wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów w rozwiązywaniu problemów prawnych, bytowych i osobistych.
Zapraszamy wszystkich, którzy znaleźli się w sytuacji życiowej wymagającej wsparcia psychologa, prawnika, specjalisty lub pedagoga
W ramach biura oferujemy pomoc:

 • Psychologa, który posiada długoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi ich rodzinami.
 • Prawnika, który może wskazać przepisy prawne, mające zastosowanie w rozwiązywaniu problemów, przedstawi możliwe rozwiązania i ich konsekwencje, pomoże przygotować pismo.
 • Specjalisty ds. kontaktów administracją, który pomoże w przygotowaniu wszelkich pism i dokumentów urzędowych, udzieli informacji na temat: przysługujących uprawnień, procedurach załatwienia spraw urzędowych, specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu.
 • Pedagoga, który pomoże w rozwiązywaniu problemów szkolnych uczniów niepełnosprawnych, kwestii związanych z wyborem zawodu i szkoły, przyszłej pracy, problemów rodzinnych i życiowych.

LATO 2011             
Wakacje w mieście nie muszą być nudne!
Zapraszamy wszystkie dzieci do zabaw integracyjnych pod okiem naszych trenerów-terapeutów, którzy zapewnią naszym podopiecznym:

 • zabawy plastyczno-techniczne- przy pomocy kredek, farb, pędzli, plasteliny, gliny i wielu innych materiałów kształtujemy sprawności manualne, dokonujemy wzrostu rozwoju osobistego w ramach arteterapii
 • zabawy muzyczno-ruchowe – zajęcia z instrumentem, dźwiękiem i tańcem rozwijające słuch i wrażliwość na muzykę zapewnią zajęcia choreoterapii
 • ćwiczenia ruchowe – posługujemy się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka w ramach Ruchu Rozwijającego
 • system ćwiczeń - wspomagamy doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych, ułatwiamy naukę czytania i pisania w ramach Metody Dobrego Startu
 • terapia z udziałem psa - wzmacniamy efektywność rehabilitacji poprzez  spontaniczną, radosną zabawę w ramach dogoterapii

Nie zapominamy również o ważnym aspekcie życia  ZABAWIE . Dzięki niej dziecko poznaje świat oraz uczy się współpracy i funkcjonowania w grupie

V EDYCJA FESTYNU INTEGRACYJNEGO

fundacjaplakat

Lato 2012
Zapraszamy zainteresowane dzieci na LATO W MIEŚCIE
Zajęcia rozpoczynają się 02.07.2012 r. i trwają do 24.08.2012 r.
Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
Nasz wykwalifikowany personel składający się z doświadczonych terapeutów poprowadzi program przygotowany specjalnie na półkolonie z myślą o odpoczynku, zabawie (w tym z przygotowanymi do tego zwierzętami; suczką Bunią i kotkiem do felinoterapii), oraz zabawie na świeżym powietrzu (zabawa z chustą klauza, piłkami, zabawy ruchowe).
Dzieci będą mogły:

 • tworzyć własne prace przy pomocy przeróżnych materiałów plastycznych i zabrać je do domu
 • nauczą się piosenek oraz zaśpiewają je przy akompaniamencie gitary, będą mogły same wybrać własne instrumenty i spróbować swoich sił jako muzycy
 • pod okiem choreoterapeutki będą mogły zatańczyć przy ulubionych rytmach bądź wyciszyć się poprzez odpowiednio dobraną muzykę
 • przeniosą się w świat bajek terapeutyczno-edukacyjnych oraz w bajeczny świat Disneya
 • nauczą się dzielić i opiekować innymi dziećmi
 • zrelaksują się i zawiążą nowe znajomości

W przygotowanym bloku edukacyjnym dzieci zobaczą programy przyrodnicze i ogólnorozwojowe, w formie zabawy i gier poszerzą wiedzę i zainteresowania.
ZAPRASZAMY!

VI EDYCJA FESTYNU INTEGRACYJNEGO

plakat 1